Zajęcia w Firmie Marka prowadzi grono świetnych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych tytułem nauczyciela dyplomowanego i egzaminatora CKE. Dodatkowo sporo z nich ma na swoim koncie publikacje podręczników i zbiorów testów.
Sprawdź jak ocenia nas Kuratorium Oświaty w Warszawie.