Rok szkolny 2017/2018

Proponujemy szóstoklasistom pomoc w przygotowaniu do testów predyspozycji językowych. Tego typu sprawdzian do roku szkolnego 2015/2016 czekał kandydatów do klas dwujęzycznych w gimnazjach. Po decyzji o likwidacji gimnazjów takie dwujęzyczne klasy planowane są w nowym modelu kształcenia w klasach VII i VIII szkoły podstawowej. Test kwalifikujący do takich klas planowany jest w połowie maja 2018 r.

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opieraja się na znajomości związków frazeologicznych i umiejetności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Sprawdż skuteczność naszych kursów.

Przykładowy test predyspozycji językowych autorstwa nazych nauczycieli.

Zajęcia przygotowujące VI-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

 • indywidualnie
  (cena 60 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 60 PLN = 1 200 PLN
 • indywidualne w wersji on-line
  (cena 55 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 55 PLN = 1 100 PLN
 • w parach
  (cena: 45 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 40 PLN = 900 PLN
 • w grupach 4-7 osobowych
  (cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 35 PLN = 700 PLN

 Dojazd do domu ucznia - 10 PLN od spotkania

 

KURS SEMESTRALNY
TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-7 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 700 PLN (wpłata jednorazowa)

Miejsce i terminy spotkań - kurs semestralny

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań testu predyspozyji językowych

ŚRÓDMIEŚCIE SP nr 12
Ul. Górnośląska 45

I i II termin
10 spotkań po 2 g. lekc. = 700PLN

 

 

III termin
8 spotkań po 2 g. zegarowe = 700 PLN

I termin
03.III.2018 -
08.IIV.2018

 

 

II termin
24.III.2018 -
29.IV.2018

 

 

 III termin
05.V.2018 -
27.V.2018


I termin
sobota i niedziela
I gr. - 10.45 - 12.15
II gr. - 12.30 - 14.00

 

II termin
sobota i niedziela
I gr. - 9.00 - 10.30
II gr. - 10.45 - 12.15
III gr. - 12.30 - 14.00
IV gr. - 14.15 - 15.45

 

III termin
sobota i niedziela
I gr. - 9.00 - 11.00
II gr. - 11.15 - 13.15
II gr. - 13.30 - 15.30

 

 


Zajęcia indywidualne prowadzone są w Śródmieściu w SP nr 12, przy ul. Górnośląskiej 45, na Grochowie w Domu Studenta nr 3, przy ul. Kickiego 12. lub w domu ucznia (dojazd do domu ucznia - 10 PLN od spotkania). Początek kursu i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z każdym uczniem.