Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy gimnazjalne

Zajęcia całoroczne

Blok matematyczno – przyrodniczy (75 godz. lekc.), w tym:

Zajęcia stacjonarne (50 godz. lekc.): matematyka (18 godz.), fizyka (8 godz.), biologia (8 godz.), chemia (8 godz.), geografia (6 godz.), egzamin próbny – oddzielnie dla matematyki i przedmiotów przyrodniczych (2 godz.).
Zajęcia on-line (25 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 35 testów ćwiczeniowych przy wsparciu nauczyciela (20 godz. lekc), 4 egzaminy próbne on-line (5 godz. lekc.).

 

Blok humanistyczny (75 godz. lekc.) w tym:

Zajęcia stacjonarne (50 godz. lekc.): język polski (26 godz.), historia i WOS (24 godz.), egzamin próbny oddzielnie dla języka polskiego i historii z WOS (2 godz.).
Zajęcia on-line (25 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 35 testów ćwiczeniowych przy wsparciu nauczyciela (20 godz. lekc.), 4 egzaminy próbne on-line (5 godz. lekc.).

Język angielski (24 godz. lekc.):

powtórzenie materiału i egzamin próbny na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

GIMNAZJALIŚCI – ZAJĘCIA CAŁOROCZNE (grupy 8 – 15 osobowe)

 • 1 blok – 75 godz. lekcyjnych
  cena: 850 PLN lub 2 x 450 PLN
 • 2 bloki – 75 + 75 godz. lekcyjnych
  cena: 1 700 PLN lub 2 x 900 PLN
 • Język angielski – 24 godz. lekcyjne
  cena: 540 PLN
 • 1 blok + język angielski – 75 + 24 godz. lekcyjnych
  cena: 1 390 PLN lub 2 x 720 PLN
 • PAKIET – 75 + 75 + 24 godz. lekcyjnych
  cena: 2 100 PLN lub 2 x 1 100 PLN zajęcia do 09.03
 • PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWE – zajęcia całoroczne + testowe z bloku humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego 1700 PLN +(860 PLN – 10%)= 2474 PLN

GIMNAZJALIŚCI – ZAJĘCIA CAŁOROCZNE (grupy 3 – 6 osobowe)

 • 1 blok – 75 godz. lekcyjnych
  cena: 1 700 PLN lub 2 x 900 PLN
 • 2 bloki – 75 + 75 godz. lekcyjnych
  cena: 3 400 PLN lub 2 x 1800 PLN
 • Język angielski – 30 godz. lekcyjne
  cena: 1 080 PLN
 • 1 blok + język angielski – 75 + 30 godz. lekcyjnych
  cena: 2 560 PLN lub 2 x 1 350 PLN
 • PAKIET – 75 + 75 + 30 godz. lekcyjnych zajęcia do 09.03
  cena: 4 200 PLN lub 2 x 2 200 PLN
 • PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWE – zajęcia całoroczne + testowe z bloku humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego 3400 PLN + (1720 PLN – 10%) = 4948 PLN

 

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań
bloku humanistycznego
Terminy spotkań bloku
matem.-przyrod.
Terminy spotkań zajęć
językowych (jęz. angielski)

Śródmieście

SP nr 12
ul. Górnośląska 45

I termin

22.IX.2018 – 9.III.2019

Sobota

10.45 – 12.15

Sobota

9.00-10.30

Sobota

12.30 – 14.00

Mokotów

LO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

22.IX.2018 – 9.III.2019

Sobota

10.45 – 12.15

Sobota

9.00-10.30

Sobota

12.30 – 14.00

Grochów

XIX LO
ul. Zbaraska 1

I termin

22.IX.2018 – 9.III.2019

Sobota

10.45 – 12.15

Sobota

9.00-10.30

Sobota

12.30 – 14.00

Jak dojechać:

Śródmieście SP 12
Mokotów SLO nr 17
Grochów XIX LO

 

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 22 810 68 40, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz
Szczegółowy program kursu przekazujemy w trakcie spotkania organizacyjnego. Jest on zgodny z podstawą programową oraz ze standardami egzaminu, a także tzw. „pewniakami” czyli tematami powtarzającymi się na egzaminach próbnych i końcowych, z danego bloku. Zajęcia mają charakter powtórzeniowy. Uzupełnieniem tych zajęć może być (dla każdego bloku) kurs testowy.

Spotkanie organizacyjne – na 2-3 dni przed rozpoczęciem kursu zapraszamy rodziców na spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz organizatorem kursu z Firmy MARKA. Spotykamy się w szkole, w której później będą się odbywały zajęcia. Celem spotkania jest prezentacja szczegółów organizacji zajęć oraz programu. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów zawierający program i harmonogram oraz informacje o nauczycielach i organizatorach zajęć. Wtedy też prosimy rodziców o podpisanie umowy zawierającej zasady organizacyjne kursu.

Spotkanie wywiadówkowe – odbywa się ono najczęściej w połowie kursu. Nauczyciele mówią o wynikach pracy grupy i poszczególnych uczniów, informują o frekwencji i o tym, co jeszcze będzie zrobione. Jest to też zwykle termin płatności drugiej raty za zajęcia.
Rozmawiamy wtedy o wyborze szkoły średniej dopasowanej do wiedzy i predyspozycji uczestnika kursu. Staramy się pomóc naszym uczniom, korzystając z różnych źródeł informacji – oficjalnych, zamieszczonych m. in. na naszym portalu www.egzaminy.edu.pl oraz mniej oficjalnych, pochodzących od naszych nauczycieli i byłych kursantów.