Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy gimnazjalne stacjonarne i on-line

Zajęcia indywidualne


 
Kiedy uczeń, z różnych względów, nie może uczestniczyć w zajęciach grupowych wtedy proponujemy zapisanie się na kurs indywidualny – praca z nauczycielem 1 na 1, dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Terminy spotkań indywidualnych ustalane są z każdym uczniem i dostosowane do jego wymagań. Miejscem spotkań ucznia z nauczycielem mogą być sale zajęciowe w Dom Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 12 (Grochów),w Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Górnośląskiej 45 (Śródmieście) lub miejscu zamieszkania ucznia. Możliwe są też spotkania on-line przy pomocy specjalnego komunikatora KOMIQ

Koszt 1 spotkania 90 minut:

Jedna osoba – 120 PLN w wersji stacjonarnej lub 110 PLN w wersji on-line
Dwie osoby – 90 PLN od osoby
Trzy osoby – 70 PLN od osoby
Dojazd do domu ucznia – 10 PLN od spotkania

Wpłaty prosimy kierować na nasze konto:

Firma Kulturalno – Oświatowa „MARKA”
Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0149 5345

Opis przelewu według wzoru:

Zajęcia indywidualne (korepetycje)

imię i nazwisko ucznia, IND, przedmiot (polski, matematyka, TPJ, itp.), data/ty zajęć

np. Kasia Kowalska, IND, matematyka, 20.X, 27.X

W przypadku zajęć indywidualnych opłata za dwa pierwsze spotkania pobierana jest z góry przed zajęciami. Jeżeli spotkania są kontynuowane regularnie płatność pobierana jest pod koniec miesiąca za przeprowadzone zajęcia. W Firmie Marka obowiązuje zasada odwoływania zajęć indywidualnych minimum 24 godziny przed spotkaniem. Daje nam to możliwość zaoferowania wolnego terminu innemu uczniowi. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana zgodnie z tą zasadą klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zajęcia.

 

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do konkursów przedmiotowych:

Proponujemy zajęcia z nauczycielami różnych specjalności, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu uczniów chcących wziąć udział w konkursach przedmiotowych.
Pełna informacja o przygotowaniu do konkursów przedmiotowych znajduje sie tutaj.

Zajęcia on-line

Zajęcia mają charakter videokonferencji, gdzie obie strony, to jest nauczyciel i uczeń, widza się i słyszą i w tym samym czasie mogą, korzystać z funkcji Białej Tabliicy. Mogą po niej pisać, rysować , wgywać pliki z testami.Zajęcia tego typu bardzo dobrze się sprawdzają, gdy trzeba w krótkim czasie przygotować np. jakąś prezentację, napisać wypracowanie, przeanalizować wybrane zadania testowe.

Koszt jednej lekcji w wersji on-line 50 złotych.

Zanim rozpocznie się właściwa lekcja, obie strony dają sobie ok. 20 minut na sprawdzenie łącza i dogranie szczegółów merytorycznych.

Można też połączyć rozwiązywanie testów on-line na naszej platformie z konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.

Dowiedz się więcej na:

Kursy on-line