Formy płatności za zajęcia w Firmie Marka.
 
1. Wpłata na konto

Firma Kulturalno - Oświatowa "MARKA"

Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0149 5345

Opis przelewu według wzoru:

Zajęcia grupowe (kursy)

imię i nazwisko ucznia, GR, egzamin (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny, matura), rodzaj kursu (całoroczny, testowy, itp.)

np. Kasia Kowalska, GR, egzamin gimnazjalny, kurs całoroczny

Zajęcia indywidualne (korepetycje)

imię i nazwisko ucznia, IND, przedmiot (polski, matematyka, TPJ, itp.)data/ty zajęć

np. Kasia Kowalska, IND, matematyka, 20.X, 27.X

W przypadku zajęć indywidualnych opłata za dwa pierwsze spotkania pobierana jest z góry przed zajęciami. Jeżeli spotkania są kontynuowane regularnie płatność pobierana jest pod koniec miesiąca za przeprowadzone zajęcia. W Firmie Marka obowiązuje zasada odwoływania zajęć indywidualnych minimum 24 godziny przed spotkaniem. Daje nam to możliwość zaoferowania wolnego terminu innemu uczniowi. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana zgodnie z tą zasadą klient zobowiązany jest do zapłaty należności za zajęcia.

2.Biuro
Adres: Warszawa ul. Kickiego 12 pok.65 w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku
 
3.Na spotkaniu organizacyjnym poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.