Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

6 października początek kursów maturalnych!!!

6 października początek kursów maturalnych!!!

Kursy do matury z historii, języka polskiego, matematyki, geografii, biologii oraz wiedzy o społeczeństwie przygotowują do zdania egzaminu z tych przedmiotów (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym), co staje się jednocześnie przepustką na studia. Proponujemy maturzystom zajęcia wyłącznie w małych grupach 3-8 – osobowych z indywidualnym tokiem przygotowań, ew. zajęcia indywidualne.

Podczas dwóch pierwszych lekcji nauczyciel przeprowadzi test diagnozujący potrzeby każdego uczestnika zajęć. Ocena będzie zarówno punktowa jak i opisowa, co pozwoli na przygotowanie programu zajęc i odpowiednie różnicowanie stopnia trudności zadań domowych. W czasie trwania kursu planujemy rozwiązanie i omówienie około 10 testów egzaminacyjnych.

Zajęcia dla maturzystów odbywają się w Śródmieściu przy ulicy Górnośląskiej 45 (SP nr 12) w pobliżu Sejmu oraz na Mokotowie przy ul. Batorego 14 (LO nr 17).

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH