Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Przygotuj się z Marką do testu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych.

Przygotuj się z Marką do testu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych.

Proponujemy szóstoklasistom pomoc w przygotowaniu do testów predyspozycji językowych. Tego typu sprawdzian do roku szkolnego 2015/2016 czekał kandydatów do klas dwujęzycznych w gimnazjach. Po decyzji o likwidacji gimnazjów takie dwujęzyczne klasy uruchamiane są od klasy VII szkoły podstawowej.

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące VI-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

 • indywidualnie
  (cena 65 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 65 PLN = 1 300 PLN
 • indywidualne w wersji on-line
  (cena 60 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 60 PLN = 1 200 PLN
 • w parach
  (cena: 50 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 50 PLN = 1000 PLN
 • w grupach 4-8 osobowych
  (cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 35 PLN = 700 PLN

 

KURS SEMESTRALNY
TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-8 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 700 PLN (wpłata jednorazowa)

 

Miejsca i terminy spotkań – kurs semestralny

 

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań testu predyspozycji językowych

Śródmieście
SP nr 12
ul. Górnośląska 45

 

 

I i II termin
10 spotkań po 2 g. lekc. = 700PLN

 

 

III termin
8 spotkań po 2 g. zegarowe = 700 PLN

I termin
07.III.2020 –
05.IV.2020

 

 

II termin
18.IV.2020 –
24.V.2020

 

 

III termin
09.V.2020 –
31.V.2020

 

I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00

 

II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00

 

III termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 11.00
II gr. – 11.15 – 13.15
II gr. – 13.30 – 15.30

 

Zajęcia indywidualne prowadzone są w Śródmieściu w SP nr 12, przy ul. Górnośląskiej 45, na Grochowie w Domu Studenta nr 3, przy ul. Kickiego 12. lub w domu ucznia (dojazd do domu ucznia – 10 PLN od spotkania). Początek kursu i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z każdym uczniem.