Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Szkółka Pisarska – naucz się pisać wypracowania przed egzaminem ósmoklasisty – początek 21 marca

Szkółka Pisarska – naucz się pisać wypracowania przed egzaminem ósmoklasisty – początek 21 marca

  • 16 godz. lekcyjnych
    cena: 336 PLN (wpłata jednorazowa)

Jest to cykl 8 spotkań, po 2 jednostki lekcyjne, mający na celu nauczenie techniki konstruowania konspektu pracy, pisania wypracowań oraz innych krótkich form literackich występujących podczas egzaminu. Podczas zajęć można przećwiczyć jedną, ale niezwykle ważną z perspektywy egzaminu umiejętność – pisania. Wiedza zdobyta na tych zajęciach procentuje także w szkole średniej, gdzie młodzież pisze dużo więcej niż w szkole podstawowej – wypracowań, rozprawek, prac semestralnych czy rocznych. Po trzech latach czeka wszystkich pisemna matura z języka polskiego.
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Miejsca i terminy spotkań

 

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań szkółki pisarskiej

Śródmieście

SP nr 12
ul. Górnośląska 45

I termin

21.III.2020 – 19.IV.2019

sobota i niedziela

14.00- 15.30

 

Mokotów

SLO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

21.III.2020 – 19.IV.2019

sobota i niedziela

14.00- 15.30