Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Materiały do samodzielnej pracy dla ósmoklasistów

Materiały do samodzielnej pracy dla ósmoklasistów

Poniżej publikujemy zadania, tematy wypracowań oraz ciekawe strony zaproponowane przez nauczycieli Firmy Marka do samodzielnej pracy podczas przerwy w zajęciach szkolnych oraz kursowych.

Rozwiązane zadania oraz wypracowania prosimy przesłać na nasz firmowy adres mailowy: biuro@marka.edu.pl (w formacie: word, pdf, skanu, zdjęcia). Proszę dodać imię i nazwisko ucznia oraz grupę, do której uczęszcza na naszych kursach. Ostatecznie prace można będzie przekazać do sprawdzenia nauczycielom po powrocie do pracy na kursie.

ÓSMOKLASIŚCI

JĘZYK POLSKI

Propozycje ćwiczeń językowych, gramatycznych, stylistycznych:

Ćwiczenia różne – opracowała Monika Baraniak

Aksjomat – opracowała Monika Baraniak

Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej (opracowała Jolanta Bobryk i Małgorzata Szcześnik):

 1. Napisz list otwarty do znajomych i przyjaciół, w którym przekonasz ich, że trzeba dbać o miejsce w którym żyjemy. W argumentacji odwołaj się do dwóch lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 2. Jaką rolę w życiu narodu odgrywa historia- znać ją czy o niej zapomnieć? Przedstaw swoje stanowisko w rozprawce. W argumentacji odwołaj się do dwóch lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 3. Czy istnieje przepis na godne życie? W formie rozprawki przedstawi uzasadnij wybór wartości, z których powinno się ono składać. W argumentacji odwołaj się do dwóch lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 4. Napisz przemówienie, w którym przekonasz rówieśników, że warto czytać lektury szkolne.W argumentacji odwołaj się do dwóch lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 5. Napisz artykuł go gazetki szkolnej, w którym przekonasz rówieśników, że z postaw bohaterów literackich można wyczytać wskazówki dotyczące bycia dobrym człowiekiem.W argumentacji odwołaj się do dwóch lektur obowiązkowych. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
 6. Dużo się ostatnio mówi o potrzebie bycia sobą- co to właściwie znaczy? Czy łatwo jest być sobą we współczesnym świecie? Napisz artykuł do gazetki szkolnej, w którym odwołasz się do wybranej lektury, w której postać pokazuje jak to zrobić?- ok. 200 słów
 7. Napisz opowiadanie o jeszcze jednej podroży Małego Księcia, podczas której zetknął się on z problemami współczesnego świata. Pamiętaj o wrażliwości bohatera
 8. Czy mimo cierpienia warto kochać? Napisz rozprawkę, w której przekonasz odbiorcę do swojego stanowiska- odwołaj się do wybranej lektury.
 9. Napisz przemówienie, w który przekonasz, że współczesny młody człowiek może znaleźć autorytet w lekturze szkolnej! Uzasadnij stanowisko. Pamiętaj o środkach perswazji i bezpośrednich zwrotach do adresata!
 10. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem i możesz porozmawiać z J. Kochanowskim. Napisz wywiad, w którym poeta opowie o tym, jak żyć i co jest najważniejsze. Odwołaj się do 2 wybranych utworów poety.

 

Krótkie formy wypowiedzi (opracowała Jolanta Bobryk i Małgorzata Szcześnik):

 1. Podczas wakacji poznałeś kolegę z zagranicy. Chcesz mu podarować książkę o naszym kraju. Napisz odpowiednią dedykację.
 2. Napisz zaproszenie na spotkanie z Olgą Tokarczuk, które odbędzie się w Twojej szkole. Użyj dwóch argumentów,którymi przekonasz kolegów i koleżanki do udziału w tym wydarzeniu.
 3. Napisz życzenia urodzinowe dla kolegi, który jest miłośnikiem historii.
 4. Zredaguj ogłoszenie na stronę internetową, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów w konkursie polonistycznym.
 5. Twoja klasa organizuje szkolny spektakl teatralny z inscenizacją „ZEMSTY”. Zaproś uczniów szkoły i rodziców. Pamiętaj o formie.
 6. W Twojej szkole ma się odbyć spotkanie ze znanym podróżnikiem/reporterem. Użyj 2 argumentów, którymi przekonasz swoich rówieśników do udziału w tym spotkaniu.
 7. Zgubiłeś notatki z języka polskiego. Potrzebujesz ich do egzaminu! Napisz ogłoszenie.
 8. Potrzebujesz pomocy w organizacji zbiórki na cele charytatywne. Napisz ogłoszenie! Wymyśl temat i Cel. – pamiętaj o zasadach.
 9. Wydano zbiór opowiadań, wśród których znalazło się Twoje. Komu je dedykujesz…
 10. Przeczytałeś lekturę, którą chcesz dedykować… mamie? Przyjacielowi?

MATEMATYKA

Zadania do pobrania:

Zadania otwarte – opracowała Barbara Perońska

Figury przestrzenne – opracowała Ewa Uljasz

Zadania otwarte – opracowała Anna Siepko

JĘZYK ANGIELSKI

Propozycje zadań, wypracowań i arkuszy egzaminacyjnych – opracowała Anna Skawska

Grupy całoroczne – tematy wypracowań

Grupy semestralne – tematy wypracowań

Wszystkie grupy – arkusze egzaminacyjne, zadania, ciekawe linki