Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Kursy w II semestrze – szóstoklasiści, ósmoklasiści i maturzyści

Kursy w II semestrze – szóstoklasiści, ósmoklasiści i maturzyści

Test predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w klasie VII SP i klasie wstępnej w LO

Do testu predyspozycji językowych przystępują na początku czerwca uczniowie klas VI SP oraz VIII SP chcący rozpocząć nauczanie w klasach dwujęzycznych (klasa VII-VIII w szkole podstawowej oraz klasa wstępna w liceum dwujęzycznym)

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące uczniów klas VI oraz VIII do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)

Koszt: 90 min – 160 PLN lub 60 min – 110 PLN

 

KURS – TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-8 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 40 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 800 PLN (wpłata jednorazowa)

Miejsce i terminy – Kurs do testu predyspozycji językowych

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań testu predyspozycji językowych
Śródmieście SP nr 12

ul. Górnośląska 45

I termin
18.III.2023 –
23.IV.2023II termin
06.V.2023 –
04.VI.2023
I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00

Test kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w LO

Proponujemy zajęcia dla ósmoklasistów przystępujących do testu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w liceach. Szkoły mając bardzo wielu chętnych, nie polegają wyłącznie na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka obcego ale przeprowadzają dodatkowy egzamin. Od 2013 roku taki sprawdzian ma charakter ogólnowarszawski i w opinii uczniów jest bardzo trudny. Wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania danego języka w szkole. Test językowy jest przeprowadzany w liceach na przełomie maja i czerwca. Układają go pracownicy naukowi UW.

Zajęcia przygotowujące do testu z języka angielskiego prowadzone są w kilku wariantach:

 • Zajęcia indywidualne
  (cena 180 PLN za spotkanie 90 min lub 120 PLN za 60 min w wersji stacjonarnej lub on-line)
 • Kurs grupowy (4-8 osób)
  24 godz. lekcyjnych = 1200 PLN

Miejsce i terminy  – Kurs do testu kompetencji językowych z języka angielskiego

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań w grupach

Śródmieście

SP nr 12
ul. Górnośląska 45

01.IV.2023 –03.VI.2023

 

sobota

I grupa
godz. 9.00 – 11.15

 

KURSY TESTOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Zajęcia te są rozszerzeniem kursu powtórzeniowego (feryjnego lub semestralnego), ale trzeba je też traktować jako odrębną całość. Mają charakter warsztatowy tzn. nauczyciele na początku wyjaśniają na czym polega egzamin, jak czytać polecenia i jak je rozumieć. Kiedy forma pytań testowych nie sprawia już kłopotu, prowadzący przystępują do wspólnego z grupą rozwiązywania testów, dodając od siebie potrzebny komentarz. Analizowane są testy dla ósmoklasistów z CKE, wydawnictw, a także testy autorskie układane przez naszych nauczycieli.

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA TESTOWE (grupy 9 – 15 osobowa)

 • język polski – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 432 PLN (wpłata jednorazowa).
 • matematyka – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 432 PLN (wpłata jednorazowa).
 • język angielski – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 432 PLN (wpłata jednorazowa)
 • PAKIET TESTOWY – POL+MAT+ANG – 48 godz. lekcyjnych
  cena: 1200 PLN

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA TESTOWE (grupy 4-8 osobowe)

 • język polski – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa).
 • matematyka – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa).
 • język angielski – 16 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa)
 • PAKIET TESTOWY – POL+MAT+ANG – 48 godz. lekcyjnych
  cena: 2300 PLN

 

Miejsce i terminy spotkań dla grup 4-8 i 9-15 osobowych

 

Miejsce spotkańCzas trwania kursówTerminy spotkań z języka polskiegoTerminy spotkań z matematykiTerminy spotkań z języka angielskiego

Śródmieście I

SP nr 12
Ul. Górnośląska 45

 

 

22.IV.2023 – 21.V.2023

 

I grupa

sobota i niedziela
9.00 – 10.30

 

II grupa

sobota i niedziela
10.45 – 12.15

 

III grupa

sobota i niedziela
12.30 – 14.00

I grupa

sobota i niedziela
10.45 – 12.15

 

II grupa

sobota i niedziela
12.30 – 14.00

 

III grupa

sobota i niedziela
9.00 – 10.30

I grupa

sobota i niedziela
12.30 – 14.00

 

II grupa

sobota i niedziela
9.00 – 10.30

 

III grupa

sobota i niedziela

10.45 – 12.15

KURS TESTOWY  DLA MATURZYSTÓW

Grupa 8-12-osobowa:
Koszt zajęć: 480 PLN/przedmiot lub 1200 PLN Pakiet
Początek – 01.IV.2023; Koniec – 29.IV.2023.

język polski – sobota 9.00 – 11.15 lub piątek 17.00 – 19.15
matematyka – sobota 11.30 – 13.45
język angielski – sobota 14.00 – 16.15

Kurs testowy jest rozszerzeniem i kontynuacją kursu powtórzeniowego (całorocznego), ale trzeba go też traktować jako odrębną całość. Zajęcia mają charakter warsztatowy tzn. nauczyciele na początku wyjaśniają na czym polega egzamin, jak czytać polecenia i jak je rozumieć. Kiedy forma pytań testowych nie sprawia już kłopotu, prowadzący przystępują do wspólnego z grupą rozwiązywania testów, dodając od siebie potrzebny komentarz. Analizowane są testy dla maturalne z CKE z egzaminów próbnych i lat poprzednich i wydawnictw. Planujemy rozwiązanie 4-5 arkuszy z każdego przedmiotu.