Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Nadzór kuratoryjny

Warto wiedzieć, że firmy edukacyjne prowadzące kursy przygotowawcze do egzaminów mogą świadczyć swoje usługi, zarówno na podstawie zwykłego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak i zezwolenia udzielonego przez starostwo.

W pierwszym przypadku można zarejestrować się jako organizator kursów przygotowawczych nie będąc nawet nauczycielem, w drugim jest to niemożliwe, gdyż starostwo ściśle współpracuje z kuratorium, którego wizytatorzy cyklicznie sprawdzają kwalifikacje wykładowców, zgodność programów nauczania ze standardami, czy w końcu tzw. ewaluację, czyli sposób badania przez organizatora kursu skuteczności swoich działań.

Taka firma jest wówczas traktowana nie tyle jako przedsiębiorstwo komercyjne, ale placówka edukacji pozaszkolnej będąca częścią powszechnego systemu kształcenia w kraju. Dla klientów tych firm to większa gwarancja profesjonalizmu i uczciwości organizatora zajęć.

Tutaj zamieszczamy wyciąg z raportu Kuratorium Oświaty w Warszawie po wizytacji w Firmie „MARKA” w marcu 2006 roku. Cały dokument dostępny jest do wglądu w biurze naszej placówki.