Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Kursy dla ósmoklasistów

Z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową powstały:

kursy powtórzeniowo-testowe przygotowujące egzaminu ósmoklasisty – można wybrać zajęcia w grupie, indywidualne z nauczycielem lub on-line przed komputerem,
kursy warsztatowe przygotowujące do testu predyspozycji lub kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych – można wybrać zajęcia w grupie, indywidualne lub on-line przed komputerem.