Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Akademia przyszłości

 

Od 2014 roku współpracujemy z fundacją Akademią Przyszłości, która wspiera dzieciaki ze szkół podstawowych w przezwyciężeniu różnych problemów w nauce i rozwoju talentów.
Fundujemy zwykle dwa stypendia po 1000 zł. Pieniądze te wolontariusz opiekujący się danym dzieckiem, przeznacza w ciągu roku na zakupy pomocy szkolnych, biletów do kina, teatru lub na basen. Uczniowie pochodzą zwykle z rodzin o niskich dochodach, zmagających się z różnymi problemami.