Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Skuteczność

Skuteczność naszych zajęć badamy na kilka sposobów:

 • Poprzez karty pocztowe zawierające ankiety, które otrzymuje od nas każdy uczestnik kursu. W ankiecie pytamy o to, czy dana osoba korzystając z naszych zajęć zdała egzamin do którego u nas się przygotowywała i czy była zadowolona z zajęć.
 • Ankiety wypełniane przez uczniów po zajęciach oraz ich rodziców w trakcie organizowanych dla nich spotkań informacyjnych.
 • Sprawdzanie list osób przyjętych na poszczególne kierunki studiów.
 • Sondę telefoniczną wśród uczestników kursów.

Egzamin Maturalny

Rok szkolny 2022/2023

 • Język polski – poziom podstawowy: nasi kursanci: 72,7%, w kraju: 66%
 • Język polski – poziom rozszerzony: nasi kursanci: 78,2% , w kraju: 50%
 • Matematyka – poziom podstawowy: nasi kursanci: 77,2%, w kraju: 71%
 • Geografia – poziom rozszerzony: nasi kursanci: 71,7%, w kraju: 53%
 • Historia – poziom rozszerzony; nasi kursanci; 74%, w kraju: 45%

Rok szkolny 2020/2021

 • Matematyka – poziom podstawowy: nasi kursanci: 72,2%, w kraju: 56%
 • Matematyka – poziom rozszerzony: nasi kursanci: 72,6%, w kraju: 31%
 • Wos – poziom rozszerzony: nasi kursanci: 85%, w kraju: 28%
 • Historia – poziom rozszerzony; nasi kursanci; 74%, w kraju: 37%

Egzamin Ósmoklasisty

Rok szkolny 2022/2023

 • Język polski – nasi kursanci: 82,7%, w kraju: 66%., w Warszawie: 73,1%
 • Matematyka – nasi kursanci: 85,2%, w kraju: 53%, w Warszawie: 66,9%
 • Język angielski – nasi kursanci: 90,5%, w kraju: 66%, w Warszawie: 81,1%
Rok szkolny 2020/2021
 • Język polski – nasi kursanci: 79%, w kraju: 60%., w Warszawie: 69%
 • Matematyka – nasi kursanci: 85%, w kraju: 47%, w Warszawie: 62%
 • Język angielski – nasi kursanci: 96%, w kraju: 66%, w Warszawie: 83%

Rok szkolny 2018/2019

 • Język polski – nasi kursanci: 85%, w kraju: 63%., w Warszawie: 73%
 • Matematyka – nasi kursanci: 76%, w kraju: 45%, w Warszawie: 59%
 • Język angielski – nasi kursanci: 93%, w kraju: 59%, w Warszawie: 77%

Konkursy i Olimpiady przedmiotowe

Rok szkolny 2020/2021

Nasza uczennica Milena Orłowska w roku szkolnym 2020/2021 została zwyciężczynią konkursu z języka angielskiego w województwie mazowieckim!!! Martyna Mendyk zajęła w tym samym konkursie 8 miejsce. Obie uczennice przygotowywała Pani Katarzyna Pladys.

Wielki sukces odnieśli także inni uczniowie pracujący z Panią Pladys – Basia Łasica została laureatką olimpiady języka angielskiego i finalistką konkursu kuratoryjnego z tego przedmiotu; Andrzej Szafran podwójny laureat i w konkursie i w olimpiadzie z j. angielskiego; Hania Sójka i Amelia Mielczarek uzyskały tytuły laureatek olimpiady.

Swoich laureatów w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego miały też nasze inne nauczycielki – Pani Anna Skawska pracowała z Jankiem Zdunkiem, a Pani Anna Szuba z Hanią Piłat.

Podwójną laureatka konkursu i olimpiady tym razem z języka polskiego została Zuzia Jędrzejewska, z którą pracował i ją wspierał Pan Łukasz Wnuk. Warto tutaj zaznaczyć, że zarówno Zuzia, jak i Andrzej Szafran oraz Martyna Mendyk zdobyli swoje laury jeszcze jako uczniowie klasy siódmej.

Rok szkolny 2018/2019

W sumie nasi uczniowie zdobyli 3 tytuły laureatów i 4 tytuły finalistów z języka angielskiego, wos, języka polskiego i historii.

Julka Michalak została laureatką olimpiady języka angielskiego dla gimnazjalistów. pracowała z nią Pani Anna Szuba.
Maja Nachyła zdobyła tytuł laureatki konkursu z wos-u. Wsparcia merytorycznego udzielał jej Pan Krzysztof Maksymow.
Podwójnym finalistą został Michał Lepak – w konkursie z języka polskiego i z języka angielskiego. Nauczycielki prowadzące przygotowania z języka polskiego to Pani Jolanta Urban, a z języka angielskiego Pani Katarzyna Pladys.
Stefan Komarnicki został finalistą konkursu w wos – nauczyciel prowadzący to pan Krzysztof Maksymow.|
Staszek Tułodziecki został finalistą konkursu z historii – nauczyciel prowadzący Pan Marek Urban.

Rok szkolny 2017/2018

Oliwia Kowalska zdobyła II miejsce w gimnazjalnym konkursie z biologii w woj. mazowieckim, Piotr Kozioł był laureatem, a Marta Szymańska finalistką. Wszystkie te osoby przygotowywała Pani Agata Konopińska.

W konkursie z języka angielskiego tytuł laureata zdobyli: Julia Pyc, Katarzyna Macherzyńska (nauczyciel prowadzący – Pania Anna Szuba) oraz Aleksander Wrzosek (nauczyciel prowadzący Pani Katarzyna Pladys). Dodatkowo tytuł finalisty otrzymały Wanda Narkiewicz-Jodko oraz Joanna Piotrowska, które współpracowały z Panią Katarzyną Pladys.

W konkursach tematycznych także mieliśmy sukcesy – Hubert Bonder (gimnazjum) został laureatem, Szymon Liszewski (szkoła podstawowa) finalistą w konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Z koleii Paweł Ponichtera zdobył tytuł laureata w konkursie „Znani i nieznani bohaterowie opozycji lat 70-tych oraz 80-tych”. Wszystkich uczniów przygotowywał Pan Marek Urban.

Rok szkolny 2016/2017

– Michalina Kossak oraz Karolina Kuczbajska zostały laureatkami Konkursu Języka polskiego na poziomi gimnazjalnym – przygotowywanie Pani Jolanta Urban..
– Mateusz Kacperski oraz Kuba Pogorzelski zostali laureatami Konkursu Historycznego na poziomie gimnazjalnym – przygotowywanie Pan Marek Urban.
– Michał Gołąb został laureatem, a Karol Sadowski, Maja Milewska i Paulina Kowalec zostali finalistami Konkursu Wiedzy o społeczeństwie na poziomie ponadgimnazjalnym – przygotowywanie Pan Krzysztof Maksymow.
– Dominika Ładno została laureatką, a Karolina Kuczbajska finalistką Konkursu Języka angielskiego na poziomie gimnazjalnym – przygotowanie Pani Anna Szuba.

Dodatkowo Maks Łudzińśki został laureatem tematycznego konkursu ,,Lech Kaczyński – historia najnowsza” dla gimnazjalistów – przygotowanie Pan Marek Urban.

Rok szkolny 2015/2016

• Julka Bylińska została laureatką Konkursu Biologicznego na poziomi gimnazjalnym – przygotowywanie Pani Agata Konopińska.
• Bartek Ciećwierz został laureatem Konkursu Historycznego na poziomie gimnazjalnym – przygotowywanie Pan Marek Urban.
• Maciej Podgórski został finalistą Olimpiady Matematycznej na poziomie gimnazjalnym – przygotowywanie Pan Karol Bułecki.
• Wiktor Babiński został finalistą Olimpiady Historycznej na poziomie ponadgimnazjalnym – przygotowywanie Pan Krzysztof Maksymow.

Rok szkolny 2014/2015

Michał Wu – został laureatem Konkursu Matematycznego na poziomie szkoły podstawowej, z maksymalną ilością punktów. Przygotowywała go Pani Anna Siepko.

Test predyspozycji językowych

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowywaliśmy do testu predyspozycji językowych około 50 uczniów – w tej grupie są uczniowie klas VI (do klasy VII dwujęzycznej) oraz VIII (do klasy wstępnej w LO). Test dla obu tych grup był bardzo podobny i opierał się na tych samych założeniach, z tym, że zadania/teksty dla ósmoklasistów były nieco trudniejsze i inaczej punktowane. Zadań w sumie było 14, czas trwania to 90 minut. Szóstoklasiści mogli otrzymać maksymalnie 200, a ósmoklasiści 100 punktów.

Wszyscy nasi uczniowie osiągnęli poziom zaliczający test. Wśród szóstoklasistów najwyższy wynik to 171/200, a najniższy 135/200 pkt. Ósmoklasiści natomiast osiągnęli wyniki pomiędzy 72-60/100 pkt.

Rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 do testu predyspozycji przygotowywaliśmy na zajęciach indywidualnych i grupowych około 120 uczniów. Średni wynik naszych kursantów to 123 pkt na 200 możliwych do uzyskania. Według naszych statystyk tylko 10% uczniów uzyskało wynik poniżej 100 pkt.
30% kursantów uzyskało wynik w przedziale 100 – 120 pkt.
40% kursantów uzyskało wynik w przedziale 120 – 140 pkt.
20% kursantów uzyskało wynik powyżej 140 pk.
Najlepsi nasi uczniowie uzyskali 174 pkt, 168 pkt. 163 pkt. i 160 pkt.

W roku szkolnym 2015/2016 w najbardziej obleganych gimnazjach, najlepsi uczniowie mieli dla porównania: we „Władysławie IV” 175 pkt, w „Koperniku” 162 pkt, na „Twardej” 167 pkt, w „Lelewelu” 163 pkt. Średni wynik zdających to 102-105 pkt. Uczniowie korzystający z naszych zajęć ten średni wynik mieli nieco wyższy – 113 pkt/200pkt. Nasz najlepszy uczeń – Mikołaj Pochopień, uzyskał 165 pkt.

W roku szkolnym 2014/2015 przygotowaliśmy na naszych zajęciach grupowych i indywidualnych ponad 200 uczniów. W tej edycji test predyspozycji językowych był dużo trudniejszy niż w poprzednich latach, stąd wyniki zdających były zwykle niższe w ubiegłym roku. Średni wynik naszych uczniów to 119/200 pkt. Dla porównania średnie wyniki w rekrutacji do najlepszych gimnazjów dwujęzycznych to: 103 pkt. „Żmichowska”, 106 pkt. „Twarda”, 109 pkt. „Rejtan”, 118 pkt. „Sikorski”

W roku szkolnym 2013/2014 z różnych form przygotowań do takiego sprawdzianu skorzystało w Firmie Edukacyjnej Marka około 150 osób. Ich średni wynik był w tym roku lepszy niż w 2013. Obecnie – biorąc pod uwagę wyniki 85 uczniów – wyniósł on średnio 136/200 (68%), a w roku ubiegłym było to 116/200 (58%).

Wyniki naszych uczniów w podziale na 4 grupy:
– wynik testu poniżej 100 pkt (zaliczony) – 5 uczniów
– wynik testu w przedziale 100 – 129 pkt (dobry) – 31 uczniów
– wynik testu w przedziale 130 – 159 pkt (bardzo dobry) – 35 uczniów
– wynik testu powyżej 160 pkt. (świetny) – 14 uczniów

Test predyspozycji językowych uznaje się za zaliczony, gdy uczeń uzyskał 30%, czyli 60 pkt. i wszyscy nasi uczniowie bez problemu taki wynik osiągnęli. Aby brać udział w dalszej rekrutacji do najbardziej obleganych warszawskich gimnazjów należało uzyskać wynik powyżej 140 pkt. do „Batorego”, „Władysława IV” czy „Twardą”, 136 pkt do „Rejtana”. Natomiast do bardzo dobrych gimnazjów, takich jak „Prus”, „Niemen”, „Żmichowska” wystarczało 122 – 125 pkt. Większość gimnazjów z klasami dwujęzycznymi była gotowa przyjąć uczniów z wynikiem 100 – 120 pkt.
Wielu naszych uczniów osiągnęło wyniki, dzięki którym mogą ubiegać się o przyjęcie do najlepszych warszawskich gimnazjów. Nasza uczennica Wiktoria Więch z wynikiem 183/200 pkt była pierwsza na liście kandydatów do Gimnazjum im. Władysława IV, a w pierwszej „10″ do Gimnazjum im. Rejtana mieliśmy dwóch uczniów z wynikami 181 i 180 pkt (Mikołaj Ziółkowski). Wszystkim naszym uczniom gratulujemy wyników. Test predyspozycji językowych był podobnie jak w ubiegłym roku bardzo trudny i tym razem najprawdopodobniej żaden z piszących nie uzyskał maksimum punktów.

W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy wszyscy kandydaci do klas dwujęzycznych w gimnazjach warszawskich pisali ten sam test predyspozycji językowych. Wynik był podawany zarówno w punktach, jak i w procentach. By zdać, trzeba było zwykle zdobyć 45-50% punktów. Jednak by można było liczyć na przyjęcie do bardziej obleganych gimnazjów warszawskich takich jak: „Batory”, „Rejtan”, „Władysław IV” czy „Twarda”, uczeń powinien był uzyskać conajmniej 60% punktów.

Test w opinii uczniów był bardzo trudny. Najlepsi kandydaci zdobyli ok. 85-90% punktów. Na kilka tysięcy zdających, nie było chyba nikogo, kto zdobyłby komplet punktów.

W roku szkolnym 2012/2013 do testu predyspozycji językowych przygotowywaliśmy 98 uczniów (indywidualnie oraz w grupach 3-6 osobowych). Wyniki naszych uczniów były zróżnicowane i wahały się od 30% do 90%. Najwięcej uczniów z tej grupy mieściło się ze swoimi wynikami w przedziale 52-65%, co zapewniło im sukces na egzaminie.

W roku szkolnym 2011/2012 przygotowywaliśmy do testu predyspozycji językowych 12 osób.

 • 10 osób zdało egzamin i dostało się do klasy dwujęzycznej w wybranej szkole,
 • 2 osoby zdały egzamin, ale ich wyniki były poniżej progu przyjęć do gimnazjum na ul. Twardej.

Sprawdzian Szóstoklasisty

Uśrednione wyniki naszych kursantów ze sprawdzianu szóstoklasisty (maksimum 40 pkt)

2010 r. – nasi kursanci: 34,6 pkt., w kraju: 24,56 pkt., w Warszawie: 29,06 pkt.
2011 r. – nasi kursanci: 35,6 pkt., w kraju: 25,27 pkt., w Warszawie: 29,13 pkt.
2012 r. – nasi kursanci: 32,2 pkt., w kraju: 22,75 pkt., w Warszawie: 27,34 pkt.
2013 r. – nasi kursanci: 35,5 pkt., w kraju: 24,03 pkt., w Warszawie: 29,10 pkt.
2014 r. – nasi kursanci: 34,2 pkt., w kraju: 25,82 pkt., w Warszawie: 29,70 pkt.
2015 r. – nasi kursanci: 90,2% pol, 90,8% mat 97,7% ang, w kraju: 73% pol, 61% mat 78% ang, w Warszawie: 81,3% pol, 72,4% mat, 88,5% ang.
2016 r. – nasi kursanci: 88,8% pol, 90,0% mat 95,0% ang, w kraju: 71% pol, 54% mat 71% ang, w Warszawie: 79,2% pol, 69,1% mat, 85,3% ang.

 

Egzamin gimnazjalny

 

Stara formuła egzaminu gimnazjalnego (2005 – 2011):

Uśrednione wyniki naszych kursantów na egzaminie gimnazjalnym z obu bloków (maksimum 100 pkt)

 • 2005 r. -w Marce 82 pkt. – w kraju: 57,07 pkt. – w Warszawie: 66,67 pkt.
 • 2006 r. -w Marce 85 pkt. – w kraju: 55,30 pkt. – w Warszawie: 64,62 pkt.
 • 2007 r. -w Marce 81 pkt. – w kraju: 57,03 pkt. – w Warszawie: 64,63 pkt.
 • 2008 r. -w Marce 82 pkt. – w kraju: 57,00 pkt. – w Warszawie: 67,00 pkt.
 • 2009 r. -w Marce 81 pkt. – w kraju: 57,70 pkt. – w Warszawie: 67,50 pkt.
 • 2010 r. -w Marce 77 pkt. – w kraju: 54,20 pkt. – w Warszawie: 62,80 pkt.
 • 2011 r. -w Marce 68 pkt. – w kraju: 48,94 pkt. – w Warszawie: 58,30 pkt

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego (od 2012 r.):

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2012 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 84%, w kraju: 65%, w Warszawie: 72.36%
 • Historia i Wos – w Marce: 83%, w kraju: 61%, w Warszawie: 69.15%
 • Matematyka – w Marce: 73%, w kraju: 47%, w Warszawie: 58.10%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 69%, w kraju: 50%,w Warszawie: 57.43%
 • Język Angielski – w Marce: 91%, w kraju: 63%, w Warszawie: 75.80%

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2013 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 82%, w kraju: 62%, w Warszawie: 71,6%
 • Historia i Wos – w Marce: 74%, w kraju: 58%, w Warszawie: 66,4%
 • Matematyka – w Marce: 70%, w kraju: 48%, w Warszawie: 59,3%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 77%, w kraju: 59%, w Warszawie: 67,1%
 • Język Angielski – w Marce: 96%, w kraju: 63%, w Warszawie: 78%

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2014 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 79%, w kraju: 68%, w Warszawie: 75%
 • Historia i Wos – w Marce: 72%, w kraju: 59%, w Warszawie: 65%
 • Matematyka – w Marce: 74%, w kraju: 47%, w Warszawie: 57%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 73%, w kraju: 52%, w Warszawie: 59%
 • Język Angielski – w Marce: 86%, w kraju: 67%, w Warszawie: 79%

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2015 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 75%, w kraju: 62%, w Warszawie: 71%
 • Historia i Wos – w Marce: 79%, w kraju: 64%, w Warszawie: 72,6%
 • Matematyka – w Marce: 72%, w kraju: 48%, w Warszawie: 60,2%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 71%, w kraju: 50%, w Warszawie: 59,1%
 • Język Angielski – w Marce: 89%, w kraju: 67%, w Warszawie: 81,2%

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2016 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 86%, w kraju: 69%, w Warszawie: 79,2%
 • Historia i Wos – w Marce: 77%, w kraju: 56%, w Warszawie: 65,7%
 • Matematyka – w Marce: 77%, w kraju: 49%, w Warszawie: 61,7%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 72%, w kraju: 51%, w Warszawie: 61,1%
 • Język Angielski – w Marce: 93%, w kraju: 64%, w Warszawie: 79,6%

Uśrednione wyniki z poszczególnych egzaminów naszych kursantów w 2017 roku (maksimum 100%):

 • Język Polski – w Marce: 90,4%, w kraju: 69%, w Warszawie: 79,1%
 • Historia i Wos – w Marce: 83,4%, w kraju: 59%, w Warszawie: 69,8%
 • Matematyka – w Marce: 83,4%, w kraju: 47%, w Warszawie: 61,3%
 • Przedmioty przyrodnicze – w Marce: 75,3%, w kraju: 52%, w Warszawie: 62,3%
 • Język Angielski – w Marce: 98%, w kraju: 67%, w Warszawie: 82,9%

 

Matura

Uśrednione wyniki naszych kursantów na egzaminie maturalnym.

 

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

PrzedmiotŚrednia krajowaNasi kursanciŚrednia krajowaNasi kursanci
Historia50,3 %76 %47,3 %61 %
Język Polski50,3 %73 %46,2 %63 %
Matematyka64,4 %82 %36,8 %61 %
WOS62,4 %74 %42,62 %69 %
Geografia55,5 %71 %43,4 %72 %