Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Forum mówców

Firma „MARKA” wspólnie z Polskim Towarzystwem Retorycznym i Wydziałem Polonistyki UW zorganizowała w dniach 23-24 września 2000 roku w sali Poselskiej Zamku Królewskiego imprezę pod tytułem „Forum mówców” w ramach programu IV Festiwalu Nauki w Warszawie.
W otwartym konkursie mówców wystąpili uczniowie warszawskich szkół średnich, a specjaliści dyskutowali o retoryce jako sztuce, rzemiośle, a w przyszłości także przedmiocie nauczania w szkole.

Jeden z uczestników konkursu oratorskiego w trakcie wygłaszania swojej mowy. Komisji Konkursowej przewodniczy prezes Polskiego Towarzystwa Retorycznego prof. Lichański

Dyrektor Zamku Królewskiego prof. Rottermund uroczyście otwiera „Forum Mówców”. Wśród dyskutantów znaleźli się m.in. dziekan Wydz. Polonistyki UW prof. Dubisz, i prezes Polskiego Towarzystwa Retorycznego prof. Lichański.