Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Święto Warszawy

W latach 2001-2002 organizowaliśmy z udziałem Wydziału Oświaty Gminy Centrum oraz władzami stolicy obchody Święta Warszawy, adresowane do uczniów szkół średnich. W programie znajdowały się ogólnowarszawskie konkursy fotograficzne i literackie, pokazy filmów i seminaria. Wydawaliśmy także kwartalnik „Młoda Warszawa”, redagowany przez grupę licealistów z kilku szkół warszawskich. Trzej prezydenci Warszawy: Stanisław Wyganowski, Marcin Święcicki, Paweł Piskorski w otoczeniu redakcji „Młodej Warszawy”.
19 kwietnia 2001, XIX LO im. Powstańców Warszawy.