Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy semestralne, w grupach i indywidualnie

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w VII klasie szkoły podstawowej

Proponujemy szóstoklasistom pomoc w przygotowaniu do testów predyspozycji językowych. Tego typu sprawdzian do roku szkolnego 2015/2016 czekał kandydatów do klas dwujęzycznych w gimnazjach. Po decyzji o likwidacji gimnazjów takie dwujęzyczne klasy uruchamiane są od klasy VII szkoły podstawowej.

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące VI-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

  • indywidualnie w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)
    (cena 75 PLN za 1 godz. lekcyjną)
    Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 75 PLN = 1 500 PLN
  • w parach w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)
    (cena: 50 PLN za 1 godz. lekcyjną)
    Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 50 PLN = 1000 PLN

 

KURS SEMESTRALNY – w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)
TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-8 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 700 PLN (wpłata jednorazowa)

 

Miejsca i terminy spotkań – kurs semestralny
Dwa oddzielne nabory do wersji stacjonarnej i on-line (platforma zoom)

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań testu predyspozycji językowych
 

I – II termin
10 spotkań po 2 g. lekc. = 700PLN

 

 

I termin
19.III.2022 –
24.IV.2022

 

 

II termin
07.V.2022 –
05.VI.2021

 

 

 

 

I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00 

II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00

 

 

Zajęcia indywidualne prowadzone są w Śródmieściu w SP nr 12, przy ul. Górnośląskiej 45, na Grochowie w Domu Studenta nr 3, przy ul. Kickiego 12. lub w domu ucznia (dojazd do domu ucznia – 10 PLN od spotkania). Początek kursu i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z każdym uczniem.

 

Jak dojechać:

Śródmieście SP 12

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 22 810 68 40, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz