Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Klasy dwujęzyczne

Test predyspozycji językowych do dwujęzycznej klasy VII w SP oraz klasy wstępnej w LO

Do testu predyspozycji językowych przystępują na początku czerwca uczniowie klas VI SP oraz VIII SP chcący rozpocząć nauczanie w klasach dwujęzycznych (klasa VII-VIII w szkole podstawowej oraz klasa wstępna w liceum dwujęzycznym)

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące uczniów klas VI oraz VIII do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)

Koszt: 90 min – 160 PLN lub 60 min – 110 PLN

 

KURS – TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-8 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 40 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 800 PLN (wpłata jednorazowa)

Miejsce i terminy – Kurs do testu predyspozycji językowych

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań testu predyspozycji językowych
Śródmieście SP nr 12

ul. Górnośląska 45

I termin
18.III.2023 –
23.IV.2023 

II termin
06.V.2023 –
04.VI.2023

I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00

Zajęcia indywidualne prowadzone online (zoom) oraz stacjonarnie w Śródmieściu w SP nr 12, przy ul. Górnośląskiej 45, na Grochowie w Domu Studenta nr 3, przy ul. Kickiego 12. lub w domu ucznia (dojazd do domu ucznia – 10 PLN od spotkania). Początek kursu i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z każdym uczniem.

 

Jak dojechać:

Śródmieście SP 12

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 602 309 172, 538 319 521, 22 870 06 23,
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz