Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Ósmoklasista

Kursy feryjne

KURSY FERYJNE – POWTÓRZENIOWE

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA FERYJNE (grupy 8 – 15 osobowa)

 

  • Język polski – 30 godz. lekcyjnych
    cena: 630 PLN (wpłata jednorazowa);
  • Matematyka – 30 godz. lekcyjne
    cena: 630 PLN (wpłata jednorazowa);

Język polski składa się z dwóch części: powtórzenie z lektur i gramatyki (15 godz. – I tydzień) i doskonalenie konstruowania form wypowiedzi pisemnych – Szkółka Pisarska (15 godz. – II tydzień).
Matematyka składa się z dwóch części: matematyka cz I – procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania liniowe z jedną niewiadomą(15 godz. – I tydzień) i matematyka cz II – geometria: proste, odcinki, kąty; trójkąty; twierdzenie Pitagorasa; wielokąty; koła i okręgi; prostokątny układ współrzędnych; graniastosłupy i ostrosłupy; rachunek prawdopodobieństwa. (15 godz. – II tydzień).
Istnieje możliwość wykupienia tylko jednego tygodnia zajęć: każdy przedmiot 15 godz. – 315 PLN.

Każdy z uczestników zajęć feryjnych nawet, jeżeli wykupi tylko jeden przedmiot, ma dostęp do naszej platformy on-line z bazą testów ćwiczeniowych.

 

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań
z języka polskiego
Terminy spotkań
z matematyki

Śródmieście

SP nr 12
ul. Górnośląska 45

I termin

18.I.2021-29.I.2021

Poniedziałek – Piątek

11.30 – 13.45

Poniedziałek – Piątek

9.00 – 11.15