Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy on-line

Klasy dwujęzyczne

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w VII klasie szkoły podstawowej oraz klasie „O” w LO

Proponujemy szóstoklasistom oraz ósmoklasistom pomoc w przygotowaniu do testów predyspozycji językowych. Tego typu sprawdzian do roku szkolnego 2015/2016 czekał kandydatów do klas dwujęzycznych w gimnazjach. Po decyzji o likwidacji gimnazjów takie dwujęzyczne klasy uruchamiane są od klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy zerowej w LO.

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące VI-klasistów oraz VIII-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

 • indywidualnie w wersji  on-line (zoom)
  (cena 75 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 65 PLN = 1 300 PLN
 • w parach w wersji on-line (zoom)
  (cena: 60 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 50 PLN = 1000 PLN
 • w grupach 4-8 osobowych w wersji on-line (zoom)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych
  cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 700 PLN (wpłata jednorazowa)

 

Terminy spotkań – kurs grupowy – platforma zoom

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań testu predyspozycji językowych

Platforma zoom

 

 

I – III termin
10 spotkań po 2 g. lekc. = 700PLN

 

 

I termin
06.III.2021 –
11.IV.2021

 

 

II termin
17.IV.2021 –
23.V.2021

 

 

III termin
08.V.2021 –
06.VI.2021

 

I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00 

III termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 11.00 – 12.30

 

Test wiedzy z języka obcego do klasy dwujęzycznej w liceum

Proponujemy zajęcia dla ósmoklasistów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w liceach. Szkoły mając bardzo wielu chętnych, nie polegają wyłącznie na wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ale przeprowadzają dodatkowy egzamin. W 2013 roku taki sprawdzian miał charakter ogólnowarszawski i w opinii uczniów był bardzo trudny. Wymagał wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania danego języka w gimnazjum. Test językowy jest przeprowadzany w liceach na przełomie maja i czerwca. Układają go pracownicy naukowi UW.

Zajęcia przygotowujące do testu z języka angielskiego prowadzone są w kilku wariantach:

 • indywidualnie
  (cena 150 PLN za spotkanie 90 min w wersji  online )
 • w grupach 4-8 osobowych
  Kurs: 21 godz. lekcyjnych = 945 PLN

Terminy spotkań

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań w grupach
Platforma zoom

17.IV.2021 – 29.V.2021

 

sobota

I grupa: godz. 9.15 – 11.30

II grupa: godz. 11.45 – 14.00

 

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 22 810 68 40, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz