Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Egzamin ósmoklasisty

KURSY CAŁOROCZNE – POWTÓRZENIOWE

MATEMATYKA (55 godz. lekc.), w tym:

Zajęcia stacjonarne (40 godz. lekc.): powtórzenie materiału z poszczególnych działów matematyki (36 godz.), egzamin próbny oraz jego omówienie (4 godz.).
Zajęcia on-line (15 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 12 testów ćwiczeniowych oraz egzamin próbny on-line.

JEZYK POLSKI (55 godz. lekc.) w tym:

Zajęcia stacjonarne (40 godz. lekc.): powtórzenie materiału z lektur oraz gramatyki języka polskiego (24 godz.) , a także zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętność konstruowania krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych – Szkółka Pisarska (12 godz.), egzamin próbny oraz jego omówienie (4 godz.).
Zajęcia on-line (15 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 12 testów ćwiczeniowych oraz egzamin próbny on-line

JĘZYK ANGIELSKI (40 godz. lekc.) w tym:

Powtórzenie materiału z gramatyki języka angielskiego, wymagane słownictwo oraz wypowiedź pisemna (36 godz.), egzamin próbny oraz jego omówienie (4godz.)

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA CAŁOROCZNE (grupy 8 – 15 osobowe)

 • Język polski – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 680 PLN lub 2 x 390 PLN
 • Matematyka – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 680 PLN lub 2 x 390 PLN
 • Język angielski -40 godz. lekcyjnych
  cena: 680 PLN lub 2 x 390 PLN
 • PAKIET POWTÓRZENIOWY – 3 PRZEDMIOTY
  cena: 2 040 PLN lub 2 x 1170 PLN – rabat 10% = 1840 PLN
 • PAKIET PODSTAWOWY – POLSKI + MATEMATYKA – kurs całoroczny + testowy
  cena: 1360 PLN + 500 PLN = 1 860 PLN – rabat 5% = 1770 PLN

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA CAŁOROCZNE (grupy 3 – 6 osobowe)

 • Język polski – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 1 360 PLN lub 2 x 780 PLN
 • Matematyka – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 1 360 PLN lub 2 x 780 PLN
 • Język angielski -40 godz. lekcyjnych
  cena: 1 360 PLN lub 2 x 780 PLN
 • PAKIET POWTÓRZENIOWY – 3 PRZEDMIOTY
  cena: 4 080 PLN lub 2 x 2 340 PLN rabat 10% = 3 680 PLN
 • PAKIET PODSTAWOWY – POLSKI + MATEMATYKA – kurs całoroczny + testowy
  cena: 2 720 PLN + 1000 PLN = 3 620 PLN

 

Miejsce i terminy spotkań dla grup 3-6 i 8-15 osobowych

Miejsce spotkańCzas trwania kursówTerminy spotkań z matematykiTerminy spotkań z języka polskiegoTerminy spotkań z języka angielskiego

Śródmieście

SP nr 12
Ul. Górnośląska 45

I termin

29.IX.2018 – 16.III.2019

II termin

01.X.2018 – 18.III.2019

I termin sobota

9.00 – 10.30

II termin poniedziałek

16.30 – 18.00

I termin sobota

10.45 – 12.15

II termin środa

16.30 – 18.00

I termin sobota

12.30 – 14.00

II termin piątek

16.30 – 18.00

Mokotów

SLO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

29.IX.2018 – 16.III.2019

II termin

02.X.2018 – 17.III.2019

I termin sobota

9.00 – 10.30

II termin poniedziałek

16.30 – 18.00

I termin sobota

10.45 – 12.15

II termin środa

16.30 – 18.00

I termin sobota

12.30 – 14.00

II termin piątek

16.30 – 18.00

Grochów

XIX LO
ul. Zbaraska 1

I termin

29.IX.2018 – 16.III.2019

I termin sobota

9.00 – 10.30

I termin sobota

10.45 – 12.15

 

I termin sobota

12.30 – 14.00

 

 

KURSY FERYJNE – POWTÓRZENIOWE

KURSY FERYJNE – ZAJĘCIA ONLINE

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA FERYJNE (GRUPA DUŻA 8 – 15 osobowa)

 • Język polski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 500 PLN (wpłata jednorazowa);
 • Matematyka – 20 godz. lekcyjne
  cena: 500 PLN (wpłata jednorazowa);
 • Język angielski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 500 PLN (wpłata jednorazowa)

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA FERYJNE (GRUPA MAŁA 4-7 osobowa)

 • Język polski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa);
 • Matematyka – 20 godz. lekcyjne
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa);
 • Język angielski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN (wpłata jednorazowa)

Język polski składa się z dwóch części: omówienie wszystkich lektur obowiązkowych, cytaty z lektur, konteksty kulturowe na bazie zadań egzaminacyjnych oraz doskonalenie konstruowania form wypowiedzi pisemnych (krótkie i długie formy).
Matematyka składa się wszystkich zagadnień wskazanych w podstawie programowej:  – procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, równania liniowe z jedną niewiadomą;  geometria: proste, odcinki, kąty; trójkąty; twierdzenie Pitagorasa; wielokąty; koła i okręgi; prostokątny układ współrzędnych; graniastosłupy i ostrosłupy; rachunek prawdopodobieństwa.
Język angielski –  zajęcia polegają na omówieniu wszystkich przewidzianych w podstawie programowej typów zadań – 24 typy zadań w ramach 4 sprawności językowych: mówienie, słuchanie, gramatyka, pisanie. Każde zajęcia to zamknięta całość, podczas których ćwiczyć będziemy typy sprawności na bazie zadań egzaminacyjnych.

Istnieje możliwość wykupienia tylko jednego tygodnia zajęć: każdy przedmiot 10 godz. – 250PLN/400PLN w zależności od liczebności grupy.

 

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań
z języka polskiego
Terminy spotkań
z matematyki
Terminy spotkań
z języka angielskiego
ZAJĘCIA ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM

I termin

04.I.2021-15.I.2021

Poniedziałek – Piątek

10.45 – 12.15

Poniedziałek – Piątek

9.00 – 10.30

Poniedziałek – Piątek

12.30 – 14.00

 

KURSY SEMESTRALNE – POWTÓRZENIOWE

 

Matematyka (45 godz. lekc.), w tym:

Zajęcia stacjonarne: powtórzenie materiału z poszczególnych działów matematyki (27 godz. lekc.): egzamin próbny (3 godz.).
Zajęcia on-line (15 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 15 testów ćwiczeniowych on-line

Język polski (45 godz. lekc.) w tym:

Zajęcia stacjonarne: powtórzenie materiału z lektur oraz gramatyki języka polskiego (18 godz.) , a także zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętność konstruowania krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych – Szkółka Pisarska (9 godz.), egzamin próbny oraz jego omówienie (3 godz.).
Zajęcia on-line (15 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 15 testów ćwiczeniowych on-line

Język angielski (20 godz.lekc.) w tym:

Powtórzenie materiału z gramatyki języka angielskiego, wymagane słownictwo oraz wypowiedź pisemna (18 godz.), egzamin próbny oraz jego omówienie (2 godz.)

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA SEMESTRALNE (grupy 8 – 15 osobowe)

 • Matematyka – 45 godz. lekcyjnych
  cena: 540 PLN
 • Język polski – 45 godz. lekcyjnych
  cena: 540 PLN
 • Jezyk angielski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 400 PLN
 • PAKIET SEMESTRALNY – 3 PRZEDMIOTY
  cena: 1480 PLN – rabat 10% = 1330 PLN

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA SEMESTRALNE (grupy 3 – 6 osobowe)

 • Matematyka – 45 godz. lekcyjnych
  cena: 1 080 PLN
 • Język polski – 45 godz. lekcyjnych
  cena: 1 080 PLN
 • Jezyk angielski – 20 godz. lekcyjnych
  cena: 800 PLN
 • PAKIET SEMESTRALNY – 3 PRZEDMIOTY
  cena: 2 960 PLN – rabat 10% = 2660 PLN

Miejsce i terminy spotkań dla grup 3-6 i 8-15 osobowych

Miejsce spotkańCzas trwania kursówTerminy spotkań z matematykiTerminy spotkań z języka polskiegoTerminy spotkań z języka angielskiego

Śródmieście

SP nr 12
Ul. Górnośląska 45

I termin

09.II.2019 – 13.IV.2019

I termin sobota

11.30 – 13.45

I termin sobota

9.00-11.15

I termin sobota

14.00 – 15.30

Mokotów

SLO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

09.II.2019 – 13.IV.2019

I termin sobota

11.30 – 13.45

I termin sobota

9.00-11.15

I termin sobota

14.00 – 15.30

Grochów

XIX LO
ul. Zbaraska 1

I termin

09.II.2019 – 13.IV.2019

I termin sobota

11.30 – 13.45

I termin sobota

19.00-11.15

 

I termin sobota

14.00 – 15.30

 

KURSY TESTOWE

Zajęcia te są rozszerzeniem kursu powtórzeniowego (całorocznego, feryjnego lub semestralnego), ale trzeba je też traktować jako integralną całość. Mają charakter warsztatowy tzn. nauczyciele na początku wyjaśniają na czym polega egzamin, jak czytać polecenia i jak je rozumieć. Kiedy forma pytań testowych nie sprawia już kłopotu, prowadzący przystępują do wspólnego z grupą rozwiązywaniu testów, dodając od siebie potrzebny komentarz. Analizowane są testy dla ósmoklasistów z CKE, wydawnictw, a także testy autorskie układane przez naszych nauczycieli.

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA TESTOWE (grupy 8 – 15 osobowa)

 • język polski – 12 godz. lekcyjnych
  cena: 250 PLN (wpłata jednorazowa).
 • matematyka – 12 godz. lekcyjnych
  cena: 250 PLN (wpłata jednorazowa).
 • język angielski – 8 godz. lekcyjnych
  cena: 170 PLN (wpłata jednorazowa)
 • PAKIET TESTOWY – POL+MAT+ANG – 32 godz. lekcyjnych
  cena: 250 PLN + 250 PLN + 170 PLN = 670 PLN 600 PLN (10% rabat)

 

KURSY DLA ÓSMOKLASISTÓW – ZAJĘCIA TESTOWE (grupy 3-6 osobowe)

 • język polski – 12 godz. lekcyjnych
  cena: 500 PLN (wpłata jednorazowa).
 • matematyka – 12 godz. lekcyjnych
  cena: 500 PLN (wpłata jednorazowa).
 • język angielski – 8 godz. lekcyjnych
  cena: 340 PLN (wpłata jednorazowa)
 • PAKIET TESTOWY – POL+MAT+ANG – 32 godz. lekcyjnych
  cena: 500 PLN + 500 PLN + 340 PLN = 1 340 PLN 1 200 PLN (10% rabat)

 

Miejsce i terminy spotkań dla grup 3-6 i 8-15 osobowych

Miejsce spotkańCzas trwania kursówTerminy spotkań z języka polskiegoTerminy spotkań z matematykiTerminy spotkań z języka angielskiego

Śródmieście

SP nr 12
Ul. Górnośląska 45

I termin

23.III.2019 – 13.IV.2019

II termin

23.III.2019 – 14.IV.2019

I termin

sobota 9.00 – 11.15

II termin

niedziela 9.00 – 11.15

I termin

sobota 11.30 – 13.45

II termin

niedziela 11.30 – 13.45

I termin

sobota 14.00 – 15.30

II termin

niedziela 14.00 – 15.30

Mokotów

SLO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

23.III.2019 – 13.IV.2019

II termin

23.III.2019 – 14.IV.2019

I termin

sobota 9.00 – 11.15

II termin

niedziela 9.00 – 11.15

I termin

sobota 11.30 – 13.45

II termin

niedziela 11.30 – 13.45

I termin

sobota 14.00 – 15.30

II termin

niedziela 14.00 – 15.30

Grochów

XIX LO
ul. Zbaraska 1

I termin

23.III.2019 – 13.IV.2019

II termin

23.III.2019 – 14.IV.2019

I termin

sobota 9.00 – 11.15

II termin

niedziela 9.00 – 11.15

I termin

sobota 11.30 – 13.45

II termin

niedziela 11.30 – 13.45

 

I termin

sobota 14.00 – 15.30

II termin

niedziela 14.00 – 15.30

 

Jak dojechać:

Śródmieście SP 12
Mokotów SLO nr 17

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 538 319 521, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz

Szczegółowy program kursu przekazujemy w trakcie spotkania organizacyjnego. Jest on zgodny z podstawą programową. Zajęcia mają charakter powtórzeniowy. Uzupełnieniem tych zajęć może być (dla każdego przedmiotu) kurs testowy.

Spotkanie organizacyjne – na 2-3 dni przed rozpoczęciem kursu zapraszamy rodziców na spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz z przedstawicielem Firmy MARKA. Spotykamy się w szkole, w której później będą odbywały się zajęcia. Celem spotkania jest prezentacja szczegółów związanych z organizacją zajęć oraz programem. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów, zawierający program i harmonogram oraz informacje o nauczycielach i organizatorze zajęć. Wtedy też prosimy rodziców o podpisanie umowy zawierającej zasady organizacyjne kursu.

Spotkanie wywiadówka – odbywa się ono najczęściej w połowie całorocznego kursu. Nauczyciele mówią o wynikach pracy grupy i poszczególnych uczniów, informują o frekwencji i o tym, co jeszcze będzie zrobione. Jest to też zwykle termin płatności drugiej raty za zajęcia.
Rozmawiamy też o wyborze szkoły średniej dopasowanej do wiedzy i talentów uczestnika kursu. Staramy się pomóc w tym zakresie naszym uczniom, korzystając przy tym z różnych źródeł informacji – oficjalnych, zamieszczonych m. in. na naszym portalu www.egzaminy.edu.pl oraz mniej oficjalnych, pochodzących od naszych nauczycieli i byłych kursantów.

 

 • Jesteśmy skuteczni!
 • Jesteśmy wiarygodni!
 • Jesteśmy dobrze poinformowani! www.egzaminy.edu.pl
 • Skuteczność – Rekomendacje