Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Ósmoklasista

Klasy dwujęzyczne

ROK SZKOLNY 2023/2024

Test kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w LO

Proponujemy zajęcia dla ósmoklasistów przystępujących do testu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w liceach. Szkoły mając bardzo wielu chętnych, nie polegają wyłącznie na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka obcego ale przeprowadzają dodatkowy egzamin. Od 2013 roku taki sprawdzian ma charakter ogólnowarszawski i w opinii uczniów jest bardzo trudny. Wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania danego języka w szkole. Test językowy jest przeprowadzany w liceach na przełomie maja i czerwca. Układają go pracownicy naukowi UW.

Zajęcia przygotowujące do testu z języka angielskiego prowadzone są w kilku wariantach:

  • Zajęcia indywidualne
    (cena 180 PLN za spotkanie 90 min lub 120 PLN za 60 min w wersji stacjonarnej lub on-line)
  • Kurs grupowy (6-10 osób)
    24 godz. lekcyjnych = 1300 PLN

Miejsce i terminy  – Kurs do testu kompetencji językowych z języka angielskiego

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań w grupach

Śródmieście

SP nr 12
ul. Górnośląska 45

06.IV.2024 –25.V.2024

 

sobota

I grupa
godz. 9.00 – 11.15

 

Klasa wstępna w LO dwujęzycznym – test predyspozycji językowych

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące VIII-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE w wersji stacjonarnej lub on-line (zoom)

Koszt: 90 min – 160 PLN lub 60 min – 110 PLN

KURS – TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (grupy 4-8 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 40 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 800 PLN (wpłata jednorazowa)

Miejsce i terminy – Kurs do testu predyspozycji językowych

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań testu predyspozycji językowych
 

Śródmieście SP nr 12

ul. Górnośląska 45

 

 

 

 

 

I termin
20.IV.2024 –
26.V.2024

 

 

 

 

I termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00 

 

Jak dojechać:

Śródmieście SP 12

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 538 319 521, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz