Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy gimnazjalne

Zajęcia semestralne

Blok matematyczno – przyrodniczy (55 godz. lekc.), w tym:

Zajęcia stacjonarne (30 godz. lekc.): matematyka (12 godz.), fizyka (6 godz.), biologia (3 godz.), chemia (3 godz.), geografia (3 godz.), egzamin próbny – oddzielnie dla matematyki i przedmiotów przyrodniczych (3 godz.).
Zajęcia on-line (25 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 35 testów ćwiczeniowych przy wsparciu nauczyciela (20 godz. lekc), 4 egzaminy próbne on-line (5 godz. lekc.).

 

Blok humanistyczny (55 godz. lekc.) w tym:

Zajęcia stacjonarne (30 godz. lekc.): język polski (15 godz.), historia i WOS (12 godz.), egzamin próbny oddzielnie dla języka polskiego i historii z WOS (3 godz.).
Zajęcia on-line (25 godz. lekc.): samodzielne rozwiązywanie ok. 35 testów ćwiczeniowych przy wsparciu nauczyciela (20 godz. lekc.), 4 egzaminy próbne on-line (5 godz. lekc.).

GIMNAZJALIŚCI – ZAJĘCIA SEMESTRALNE (grupy 8 – 15 osobowe)

 • 1 blok – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 540 PLN
 • 2 bloki – 55 + 55 godz. lekcyjnych
  cena: 1 080 PLN

GIMNAZJALIŚCI – ZAJĘCIA SEMESTRALNE (grupy 4 – 7 osobowe)

 • 1 blok – 55 godz. lekcyjnych
  cena: 1 080 PLN
 • 2 bloki – 55 + 55 godz. lekcyjnych
  cena: 2 100 PLN

Miejsca i terminy spotkań dla grup 4-7 i 8-15 osobowych

UWAGA!!! 8 spotkań w soboty i 2 spotkania w niedziele!

Miejsce spotkań Czas trwania Terminy spotkań
bloku humanistycznego
Terminy spotkań bloku
matem.-przyrod.

Śródmieście

Zespół Szkół nr 23
ul. Górnośląska 31

I termin

16.II.2019 – 6.IV.2019

Sobota

11.30 – 13.45

Sobota

9.00-11.15

Mokotów

LO nr 17
ul. Batorego 14

I termin

16.II.2019 – 6.IV.2019

Sobota

11.30 – 13.45

Sobota

9.00-11.15

Grochów

XIX LO
ul. Zbaraska 1

I termin

16.II.2019 – 6.IV.2019

Sobota

11.30 – 13.45

Sobota

9.00-11.15

Jak dojechać:

Śródmieście
Mokotów SLO nr 17
Grochów XIX LO

 

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 22 810 68 40, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz
Szczegółowy program kursu przekazujemy w trakcie spotkania organizacyjnego. Jest on zgodny z podstawą programową oraz ze standardami egzaminu, a także tzw. „pewniakami” czyli tematami powtarzającymi się na egzaminach próbnych i końcowych, z danego bloku. Zajęcia mają charakter powtórzeniowy. Uzupełnieniem tych zajęć może być (dla każdego bloku) kurs testowy.

Spotkanie organizacyjne – na 2-3 dni przed rozpoczęciem kursu zapraszamy rodziców na spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz z przedstawicielem Firmy MARKA. Spotykamy się w szkole, w której później będą odbywały się zajęcia. Celem spotkania jest prezentacja szczegółów związanych z organizacją zajęć oraz programem. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów, zawierający program i harmonogram oraz informacje o nauczycielach i organizatorze zajęć. Wtedy też prosimy rodziców o podpisanie umowy zawierającej zasady organizacyjne kursu.

Spotkanie wywiadówka – odbywa się ono najczęściej w połowie kursu. Nauczyciele mówią o wynikach pracy grupy i poszczególnych uczniów, informują o frekwencji i o tym co jeszcze będzie zrobione. Jest to też zwykle termin płatności drugiej raty za zajęcia.
Rozmawiamy też o wyborze szkoły średniej dopasowanej do wiedzy i talentów uczestnika kursu. Staramy się pomóc w tym zakresie naszym uczniom, korzystając przy tym z różnych źródeł informacji – oficjalnych, zamieszczonych m. in. na naszym portalu www.egzaminy.edu.pl oraz mniej oficjalnych, pochodzących od naszych nauczycieli i byłych kursantów.