Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

kursy on-line

Klasy dwujęzyczne

ROK SZKOLNY 2022/2023

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w VII klasie szkoły podstawowej oraz klasie „O” w LO

Proponujemy szóstoklasistom oraz ósmoklasistom pomoc w przygotowaniu do testów predyspozycji językowych. Tego typu sprawdzian do roku szkolnego 2015/2016 czekał kandydatów do klas dwujęzycznych w gimnazjach. Po decyzji o likwidacji gimnazjów takie dwujęzyczne klasy uruchamiane są od klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy zerowej w LO.

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Zajęcia przygotowujące VI-klasistów oraz VIII-klasistów do egzaminu predyspozycji językowych prowadzone są kilku wariantach:

 • indywidualnie w wersji  on-line (zoom)
  (cena 75 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 75 PLN = 1 500 PLN
 • w parach w wersji on-line (zoom)
  (cena: 50 PLN za 1 godz. lekcyjną)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych x 50 PLN = 1000 PLN
 • w grupach 4-8 osobowych w wersji on-line (zoom)
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych
  cena 35 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 700 PLN (wpłata jednorazowa)

 

Terminy spotkań – kurs grupowy – platforma zoom

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań testu predyspozycji językowych
 

I – II termin
10 spotkań po 2 g. lekc. = 700PLN

 

 

I termin
19.III.2022 –
24.IV.2022

 

 

II termin
07.V.2022 –
05.VI.2021

 

 

 

 

I termin
sobota i niedziela
I gr.- 10.45 – 12.15
II gr.-  12.30 – 14.00II termin
sobota i niedziela
I gr. – 9.00 – 10.30
II gr. – 10.45 – 12.15
III gr. – 12.30 – 14.00 

 

Test wiedzy z języka obcego do klasy dwujęzycznej w liceum

Proponujemy zajęcia dla ósmoklasistów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w liceach. Szkoły mając bardzo wielu chętnych, nie polegają wyłącznie na wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ale przeprowadzają dodatkowy egzamin. W 2013 roku taki sprawdzian miał charakter ogólnowarszawski i w opinii uczniów był bardzo trudny. Wymagał wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania danego języka w gimnazjum. Test językowy jest przeprowadzany w liceach na przełomie maja i czerwca. Układają go pracownicy naukowi UW.

Zajęcia przygotowujące do testu z języka angielskiego prowadzone są w kilku wariantach:

 • indywidualnie
  (cena 180 PLN za spotkanie 90 min w wersji  online )
 • w grupach 4-8 osobowych
  Kurs: 20 godz. lekcyjnych = 1000 PLN

Terminy spotkań

Miejsce spotkańCzas trwaniaTerminy spotkań w grupach
Platforma zoom

07.V.2022 – 05.VI.2022

 

sobota i niedziela

I grupa: godz. 10.45 – 12.15

 

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 538 319 521, 22 870 06 23, 602 309 172
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz