Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Dodatkowy kurs do klas VII dwujęzycznych – test predyspozycji językowych

Dodatkowy kurs do klas VII dwujęzycznych – test predyspozycji językowych

UWAGA – DODATKOWY TERMIN KURSU DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH

Do testu predyspozycji językowych przystępują na początku czerwca uczniowie klas VI SP oraz VIII SP chcący rozpocząć nauczanie w klasach dwujęzycznych (klasa VII-VIII w szkole podstawowej oraz klasa wstępna w liceum dwujęzycznym)

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

Kurs: 18 godz. lekcyjnych
Cena: 800 PLN
Termin: 11 – 26 maja 2024

Miejsce:
SP nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45 sala 54
soboty i niedziele – w godz: 10.00 – 12.15

Rezerwacja miejsc na kursie:

Zadzwoń pod numer: 602 309 172, 538 319 521, 22 870 06 23,
lub wyślij e-mail: biuro@marka.edu.pl
lub wypełnij formularz