Nauka z Marką

Kursy i korepetycje od 1992 roku. 14 tysięcy uczniów.

Ostatnia szansa na przygotowanie do egzaminów

Ostatnia szansa na przygotowanie do egzaminów

Po Świętach Wielkanocnych rozpoczynamy ostatnią turę kursów w Firmie Marka w roku szkolnym 2023/2024

SZÓSTOKLASIŚCI – ÓSMOKLASIŚCI

Test predyspozycji językowych dl klasy VII dwujęzycznej i klasy „zerowej” w LO(grupy 5-9 osobowe)

Kurs: 20 godz. lekcyjnych
cena 45 PLN za 1 godz. lekcyjną x 20 = 900 PLN (wpłata jednorazowa)

Test ma za zadanie sprawdzenie predyspozycji ucznia do nauki języków obcych.Podczas zajęć uczeń pracuje z nauczycielem nad ćwiczeniami językowymi i stylistycznymi oraz tłumaczeniem tekstu z języka fikcyjnego na polski lub odwrotnie. Zadania językowe wymagają swobodnego poruszania się po strukturach języka polskiego i dobrej znajomości części mowy oraz zasad poprawnego budowania zdań i krótkich wypowiedzi. Zadania stylistyczne opierają się na znajomości związków frazeologicznych i umiejętności dobierania do siebie odpowiednich elementów. W zadaniach polegających na tłumaczeniu tekstu z języka polskiego na fikcyjny bardzo ważna jest kolejność wykonywanych operacji: najpierw analiza gramatyczna tekstu, dopiero później samo tłumaczenie.

ÓSMOKLASIŚCI

KURSY TESTOWE (grupy 4-8 i 9-15 osobowe)

Zajęcia te są rozszerzeniem kursu powtórzeniowego (feryjnego lub semestralnego), ale trzeba je też traktować jako odrębną całość. Mają charakter warsztatowy tzn. nauczyciele na początku wyjaśniają na czym polega egzamin, jak czytać polecenia i jak je rozumieć. Kiedy forma pytań testowych nie sprawia już kłopotu, prowadzący przystępują do wspólnego z grupą rozwiązywania testów, dodając od siebie potrzebny komentarz. Analizowane są testy dla ósmoklasistów z CKE, wydawnictw, a także testy autorskie układane przez naszych nauczycieli.

SZKÓŁKA PISARSKA (grupy 9 – 15 osobowe)

  • 16 godz. lekcyjnych
    cena: 480 PLN (wpłata jednorazowa)

Jest to cykl 8 spotkań, po 2 jednostki lekcyjne, mający na celu nauczenie techniki konstruowania konspektu pracy, pisania wypracowań oraz innych krótkich form literackich występujących podczas egzaminu. Podczas zajęć można przećwiczyć jedną, ale niezwykle ważną z perspektywy egzaminu umiejętność – pisania. Wiedza zdobyta na tych zajęciach procentuje także w szkole średniej, gdzie młodzież pisze dużo więcej niż w szkole podstawowej – wypracowań, rozprawek, prac semestralnych czy rocznych. Po trzech latach czeka wszystkich pisemna matura z języka polskiego.
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.

Test kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w LO

Proponujemy zajęcia dla ósmoklasistów przystępujących do testu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych w liceach. Szkoły mając bardzo wielu chętnych, nie polegają wyłącznie na wynikach egzaminu ósmoklasisty z języka obcego ale przeprowadzają dodatkowy egzamin. Od 2013 roku taki sprawdzian ma charakter ogólnowarszawski i w opinii uczniów jest bardzo trudny. Wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania danego języka w szkole. Test językowy jest przeprowadzany w liceach na przełomie maja i czerwca. Układają go pracownicy naukowi UW.

Zajęcia przygotowujące do testu z języka angielskiego prowadzone są w kilku wariantach:

  • Zajęcia indywidualne
    (cena 180 PLN za spotkanie 90 min lub 120 PLN za 60 min w wersji stacjonarnej lub on-line)
  • Kurs grupowy (6-10 osób)
    24 godz. lekcyjnych = 1300 PLN

MATURZYŚCI

KURS TESTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO (matura podstawowa) – 12 godz. lekcyjnych

Grupa 6-10-osobowa: koszt zajęć: 480 PLN
Początek – 06.IV.2024; Koniec – 27.IV.2024.

KURS TESTOWY Z MATEMATYKI (matura podstawowa) – 12 godz. lekcyjnych

Grupa 6-10-osobowa: koszt zajęć: 480 PLN
Początek – 06.IV.2024; Koniec – 27.IV.2024.

Zajęcia te są rozszerzeniem kursu powtórzeniowego (całorocznego), ale trzeba je też traktować jako odrębną całość. Mają charakter warsztatowy tzn. nauczyciele na początku wyjaśniają na czym polega egzamin, jak czytać polecenia i jak je rozumieć. Kiedy forma pytań testowych nie sprawia już kłopotu, prowadzący przystępują do wspólnego z grupą rozwiązywania testów, dodając od siebie potrzebny komentarz. Analizowane są testy dla maturalne z CKE, wydawnictw, a także testy autorskie układane przez naszych nauczycieli.